Gebruik een e-mail handtekening die werkt

Hoewel de inhoud van je e-mail zonder twijfel het belangrijkste is, besteed je toch best ook de nodige aandacht aan je e-mail handtekening. Een e-mail handtekening is een stukje tekst dat je manueel of automatisch onder elke e-mail kunt zetten met de bedoeling dat de personen waarmee je e-mailt je gemakkelijk kunnen contacteren.

Klik voor meer