Privacy

Privacyverklaring

Zenspiratie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zenspiratie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Contactgegevens: Ketels Christophe, zenspiratie, Klerkenstraat 112, 8920 Langemark. Ons ondernemingsnummer is BE 0663 785 351. U kan ons het makkelijkst via e-mail bereiken op christophe@zenspiratie.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet.
  • Als u geen klant bij ons bent, en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens bij: de pagina’s die u bezoekt, uw ip-adres en een identificatie van uw internetbrowser en apparaat type.
  • Op de website is er een mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In dat geval bewaren we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft (uw naam en e-mailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u zich inschreef. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, wanneer klik je op deze links.
  • Plaatst u een reactie bij een artikel op de website, dan vragen wij uw naam en e-mailadres. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd op de website.
  • Als u een e-mail stuurt naar ons, behandelen we deze vertrouwelijk en gebruiken we de verschafte gegevens enkel en alleen om u een antwoord te kunnen formuleren.
  • Als u klant bij ons bent, houden we hiervoor ook uw contact- en faturatiegegevens bij.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zenspiratie.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zenspiratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U de mogelijkheid te bieden een reactie achter te laten op geschreven artikelen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en correcte facturen op te maken
– zenspiratie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zenspiratie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zenspiratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor nieuwsbrieven betekent dit tot 1 jaar nadat u zich uitschreef uit de nieuwsbrief. De gegevens na het verzenden van een contactformulier worden tot 2 jaar bewaard. Reacties op artikels blijven altijd staan. Uiteraard hebt u steeds de mogelijkheid om reacties te laten verwijderen. De contact- en facturatiegegevens van klanten bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. Voor de nieuwsbrief gebruiken we een externe dienst om het uitsturen en optimaliseren van de nieuwsbrief te verzorgen. De bezoekers-analyse op de website gebeurt eveneens door een externe firma. Zij ontvangen uw ip-adres (geanonimiseerd), de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina’s die u bezoekt op onze site. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zenspiratie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zenspiratie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken.Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt u als individu centraal, en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen, en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per email of schriftelijk contact met ons op. Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Uit de nieuwsbrief kan u eenvoudig uitschrijven via een link die u onderaan elke nieuwsbrief kan vinden.Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zenspiratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@zenspiratie.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *