Privacyverklaring

Zenspiratie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zenspiratie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Contactgegevens: Ketels Christophe, zenspiratie, Klerkenstraat 112, 8920 Langemark. Ons ondernemingsnummer is BE 0663 785 351. U kan ons het makkelijkst via e-mail bereiken op info@zenspiratie.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zenspiratie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invullen van het contactformulier of jouw reactie op één van onze artikelen.

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet.
 • Als u geen klant bij ons bent, en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens bij: de pagina’s die u bezoekt, uw ip-adres en een identificatie van uw internetbrowser en apparaat type.
 • Op de website is er een mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In dat geval bewaren we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft (uw naam en e-mailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u zich inschreef. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, wanneer klik je op deze links.
 • Plaatst u een reactie bij een artikel op de website, dan vragen wij uw naam en e-mailadres. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd op de website.
 • Als u een e-mail stuurt naar ons, behandelen we deze vertrouwelijk en gebruiken we de verschafte gegevens enkel en alleen om u een antwoord te kunnen formuleren.
 • Als u klant bij ons bent, houden we ook uw contact- en facturatiegegevens bij.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zenspiratie.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zenspiratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U de mogelijkheid te bieden een reactie achter te laten op geschreven artikelen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en correcte facturen op te maken
– Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zenspiratie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zenspiratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor nieuwsbrieven betekent dit tot 1 jaar nadat u zich uitschreef uit de nieuwsbrief. De gegevens na het verzenden van een contactformulier worden tot 2 jaar bewaard. Reacties op artikels blijven altijd staan. Uiteraard hebt u steeds de mogelijkheid om reacties te laten verwijderen. De contact- en facturatiegegevens van klanten bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

De meeste informatie gebruiken we zelf, en delen we met niemand. Zenspiratie deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zenspiratie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder heb ik deze bedrijven vermeld:
 • Google Analytics: houdt de statistieken bij van deze website. Zij ontvangen uw ip-adres (geanonimiseerd), de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina’s die u bezoekt op onze site.
 • Neostrada: hostingbedrijf waarop de website van https://www.zenspiratie.be staat.
 • Wordfence: wordpress plugin om wordpress te beveiligen en meldingen te sturen bij datalekken.
 • WooCommerce (Automattic): door iets te bekijken en/of aan te kopen op onze webshop gebeurt er een uitwisseling van gegevens met WooCommerce. Je kunt het privacy beleid hier nalezen: Automattic privacybeleid.
 • Mollie: voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van de diensten van Mollie. Je kunt het privacy beleid van Mollie hier nalezen: Mollie privacybeleid.
 • Askimet (Automattic): je gegevens worden ook tijdelijk bewaard door Akismet om inzendingen van het contactformulier te filteren op spam. Automattic bewaart je gegevens op servers in de EU en de VS. Ze beveiligen je gegevens en hebben een contract met hun onderaannemer voor de transfer van gegevens buiten de EU. Je kunt het privacy beleid van Automattic hier nalezen: Automattic privacybeleid.

Daarnaast geeft zenspiratie jouw persoonsgegevens alleen aan andere mensen, bedrijven en diensten met jouw toestemming. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je mee doet aan een winactie. Jouw gegevens worden dan met jouw toestemming naar het bedrijf gestuurd waarmee zenspiratie een samenwerking of winactie heeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zenspiratie gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zenspiratie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er ook cookies gebruikt om jouw surfgedrag te meten.

Met jouw toestemming worden er ook cookies op jouw apparatuur geplaatst om advertenties te plaatsen. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van jou als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis jouw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn. De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik jou al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Meer informatie hierover kan je hier vinden: Cookies: wat zijn het en wat doe ik ermee.

Cookies van derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht.

 • Google Analytics. Zenspiratie maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics verzamelt anonieme gegevens, zodat ik kan zien hoe mijn blog wordt gebruikt. De cookies van Google Analytics worden 26 maanden bewaard. Je kan het privacybeleid van Google hier lezen: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Google Adsense. Op zenspiratie vind je advertenties op basis van jouw eerdere surfgedrag. Je kan het privacybeleid van Google hier lezen: https://www.google.com/policies/privacy/
 • Bol.com. Op zenspiratie staan affiliate links naar producten die verkocht worden via bol.com. Bij een aankoop via een link vanaf zenspiratie ontvangen wij hier een klein percentage over.
 • Tradetracker. Op zenspiratie staan affiliate links en banners naar websites en producten bij op Tradetracker aangesloten bedrijven. Bij een aankoop via een link vanaf zenspiratie ontvangen wij hier een klein percentage over. Meer over het privacybeleid van Tradetracker kun je hier lezen: https://tradetracker.com/privacy-policy/

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt u als individu centraal, en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen, en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per email of schriftelijk contact met ons op. Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren, en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Uit de nieuwsbrief kan u eenvoudig uitschrijven via een link die u onderaan elke nieuwsbrief kan vinden.Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zenspiratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daarnaast maakt zenspiratie gebruik van SSL. Hiermee worden jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kan je zien aan de URL in de adresbalk dat begint met ‘https://’ en het hangslotje voor de URL in de adresbalk.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@zenspiratie.be.